Κάλυμμα λεκάνης βάση σχήματος

Καπάκια λεκάνης για όλους τους τύπους λεκάνες